Klubben.

Linköpings RK – Rugby

Föreningsnummer: 35431-31

Adress: M. Rowley, Björnkärrsgatan 6 C

Postadress: 58436 Linköping

Mobil: 070 548 78 06

E-post: styrelsen@linkopingsrk.se

PlusGiro: 4127079-4

Organisationsnummer: 822003-7843

Föreningens hemsidor: Linköpings RK

Linköpings RK – Rugby

Hemsida: http://www.linkopingsrk.se

 

 

 

Back to Top